Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε στο κεφάλι σας σαρίκι, προσέξτε μη σας συμβεί κά­ποιο κακό που θα επηρεάσει αρνητικά τη φήμη σας, ή και τα συμφέροντα σας, αν είστε άντρας· αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα κακολογηθεί από κάποια γειτόνισσα της και θα εμπλακεί σε υπόθεση βρομερή, από την οποία δύ­σκολα θα γλιτώσει. Αν δείτε ότι άλλος φορά σα­ρίκι, θα του συμβεί εκείνου κάτι δυσάρεστο, προς όφελος δικό σας· θα επωφεληθείτε δηλαδή από την ανοησία του, και θα έχετε κέρδος.