Θεωρείτε πολύ ευνοϊκό σημάδι. Αν δείτε πως πλένεστε με αρωματικό και αποσμητικό σαπούνι, θα ερωτευτείτε πολύ. Αν όμως δείτε το σαπούνι να σας τσούζει ή να μην καθαρίζει, τότε σας περιμένει στενοχώρια. Η καθαριότητα που φέρνει το σαπούνισμα, συμβολίζει την υγεία και τη ξεκούραση. Σαπούνισμα με αφρούς, σημαίνει παντού επιτυχημένες κινήσεις και συναλλαγές. Πράσινο σαπούνι ή τσούξιμο στα μάτια σημαίνει μικροπροβλήματα. Αν δείτε στον ύπνο σας σαπούνι, το όνειρο σημαίνει ότι θα μπερδευτούν πολύ οι υπο­θέσεις σας και θα υποφέρετε μέχρι να τις ξεκα­θαρίσετε∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα επιχειρήσετε να επανορθώσετε κάποιο αδίκημα που κάνατε, όμως δε θα το κατορθώσετε, γι’ αυτό πάντοτε θα σας τύπτει η συνείδηση σας.

Αν δείτε σε όνειρο ότι χρησιμοποιείτε σαπούνι, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι θα διαπράξουν εγκληματική πράξη για την οποία θα διωχθούν και θα αναγκαστούν να κα­ταφύγουν σε φίλους, θα βρεθούν όμως μπροστά σε κλειστές πόρτες, για δε τις γυναίκες ότι θα προσπαθήσουν να επανορθώσουν παλιά τους παρα­πτώματα, είναι όμως αμφίβολο αν θα το κατορ­θώσουν. Αν δείτε ότι κατασκευάζετε σαπούνι, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα καταλά­βετε θέση με την οποία θα μπορείτε να φανείτε χρήσιμος στους φίλους σας και να τους παράσχετε μεγάλες εκδουλεύσεις. Αν άλλον δείτε στον ύπνο σας να χρησιμοποιεί σαπούνι, η ερμηνεία του ονεί­ρου αφορά αυτό το πρόσωπο.