Πρόκειται για ένα πολύ καλό όνειρο ο ήχος από σάλπιγγα σημαίνει για σας πολύ καλές ειδήσεις για το πρόσωπο που αγαπάτε και για τη σχέση σας. Στην υγεία σας δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα ενώ στα εργασιακά σας αν ακούτε ή παίζετε σάλπιγγα να περιμένετε επαγγελματικές επιτυχίες. Αν στο όνειρό σας ακούτε τον ήχο σάλπιγγας, ή αν δείτε στον ύπνο σας σάλπιγγα να ηχεί, σημαίνει ότι θα λάβετε ειδήσεις για πράγμα το οποίο προ πολλού έχετε ξεχάσει∙ αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος σαλπίζετε, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα ανακαλύψουν κάτι το οποίο είχαν χάσει για πολύ καιρό, για δε τις γυναίκες ότι θα διαβάσουν επιστολή στην οποία γίνεται κολα­κευτικός λόγος γι’ αυτές. Δούλος ή γενικά χειρώναξ που θα δει το όνειρο αυτό θα κατορθώσει να επιβληθεί και να γίνει κύριος αν επιμείνει να ερ­γάζεται με υπομονή και πείσμα. Κατάδικος που θα δει το όνειρο θα εξέλθει πανηγυρικά από τη φυ­λακή, στην οποία θα αποδειχθεί ότι μπήκε άδικα. Για τους ασθενείς το όνειρο αυτό είναι προμήνυμα καλό.