Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μπαίνετε σε ξένο πολυτελές σαλόνι, το όνειρο σημαίνει ότι θα κάνετε τη γνωριμία σημαντικού προσώπου, το οποίο πρόθυμα θα σας παρασταθεί όταν ζητήσετε τη βοήθειά του∙ αν όμως δείτε ότι μπαίνετε σε σαλόνι σκοτεινό και έρημο, οι υποθέσεις σας εί­ναι τόσο πολύ μπερδεμένες, ώστε θα δυσκολευ­τείτε να τις ξεμπλέξετε∙ αν δείτε ότι ανοίγετε το δικό σας σαλόνι και δέχεστε γνωστούς ή φίλους σας, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει επαγγελ­ματική ή άλλη αποκατάσταση και άνεση οικονο­μική∙ αν όμως δείτε ότι θεωρείτε δικό σας το σα­λόνι άλλου γνωστού σας προσώπου, το όνειρο ση­μαίνει ότι σε κάποια εργασία σας αντιμετωπίζετε δυσκολίες.