Το όνειρο αυτό δείχνει προστασία αλλά και ψεύτικες φιλίες μην εμπιστεύεστε τα λόγια που ακούτε από ανθρώπους που δε γνωρίζετε καλά στην υγεία σας κινδυνεύετε αν δείτε πως χάσατε το σάλι σας. Προστατευτείτε από ατυχήματα. Στα εργασιακά σας αν σκεπάζεστε με σάλι σας προστατεύουν δικοί σας άνθρωποι. Αν πέφτει το σάλι σας θα συκοφαντηθείτε και θα νιώσετε ανυπεράσπιστοι. Αν δείτε σε όνειρο σάλι, στην ερμηνεία παίζει ρόλο αν είναι αντρικό ή γυναικείο. Αντρικό φουλάρι φορεμένο στους ώμους σημαί­νει πάντοτε βάρη οικογενειακά και στενοχώριες μεγάλες, από τις οποίες απογοήτευση θα κατα­λάβει αυτόν που το βλέπει∙

Αν είναι ανοιχτού χρώματος, σημαίνει σπουδαίο αξίωμα το οποίο θα περιβληθεί όποιος θα δει το όνειρο∙ στο αξίωμα μάλιστα αυτό θα διαπρέψει. Για τις γυ­ναίκες, το σάλι σημαίνει ότι, παρά τις προφυλά­ξεις που παίρνουν, η κακογλωσσιά εργάζεται εναντίον τους και η υπόληψη τους διασύρεται ελε­εινά, θα φτάσουν δε στο σημείο να αγανακτήσουν και να κλάψουν αν το σάλι είναι ανοιχτού χρώ­ματος και το φορούν με κάποια φιλαρέσκεια, σημαίνει ότι θα ακούσουν γλυκά λόγια από πρό­σωπο που δεν περίμεναν ότι θα τους κάνει τέτοιες φιλοφρονήσεις, ή θα αναγκαστούν να αποκρού­σουν τον έρωτα ξεμωραμένου γέρου.