Αν δείτε στον ύπνο σας απλώς σαλάμι, μια παλιά σας αμαρτία θα αποκαλυφθεί, και πολύ θα ντραπείτε∙ αυτό ισχύει ιδίως αν το όνειρο το δει γυναίκα. Αν στο όνειρό σας δείτε να φτιάχνετε σα­λάμι, για μεν τους άντρες σημαίνει ταξίδι μακρινό και πολύ δυσάρεστο, για δε τις γυναίκες χωρισμό από εκείνους που αγαπούν αν δείτε ότι αγοράζετε σαλάμι, για μεν τους άντρες σημαίνει γενικά ζωή νοικοκυρεμένη, για δε τις γυναίκες εκτίμηση εκ μέ­ρους της κοινωνίας και αγάπη και υπόληψη εκ μέρους των συζύγων τους. Αν όμως δείτε ότι τρώτε σαλάμι, για τους υγιείς σημαίνει προσεχή ασθέ­νεια, για τις εγκύους δύσκολο τοκετό, για τους αρρώστους επιδείνωση της υγείας τους, για τους γέροντες πλήρη εξάντληση και για τους κατάδι­κους βαριά και επικίνδυνη νόσο. Εκτός όλων αυ­τών, το σαλάμι σε όνειρο σημαίνει και μεγάλη εξα­θλίωση και φτώχια.