Αν φοράτε ωραίο και καινούριο σάκο, θα σας συμβεί μεταβολή τύχης προς το χειρότερο∙ αν φοράτε πλατύ και δυσανάλογο προς το σώμα σας σάκο, θα πέσετε θύματα κλοπής, η οποία θα είναι περισσότερο δυσάρεστη διότι θα σας κλέ­ψουν και πράγματα που δεν ανήκουν σ’ εσάς. Αν ο σάκος που φοράτε είναι πιο στενός από το σώμα σας, να προσέχετε, διότι κάποιος πολύ στενός φί­λος σας ή συγγενής σας σκέφτεται κακά εις βά­ρος σας. Αν νεαρή κόρη βλέπει ότι φορά σάκο αντρικό, θα δοκιμάσει μεγάλες στενοχώριες και θα δει να ματαιώνονται όλα όσα ήλπιζε, ως εκ τού­του θα χύσει πικρά δάκρυα και θα περιέλθει σε μελαγχολία∙ αν κάποια γυναίκα παντρεμένη δει το όνειρο αυτό, θα μοιραστεί με τον άντρα της μεγάλη στενοχώρια, επειδή αυτός θα ατυχήσει στην ερ­γασία του ή θα χάσει τα χρήματά του. Σάκος ανοι­χτού χρώματος σημαίνει πάντοτε σχετική ευπορία και εν μέρει οικογενειακή ευτυχία, όχι όμως σε βαθμό να σας ζηλεύει ο κόσμος∙ αν ο σάκος έχει χρώμα σκούρο, σημαίνει οικογενειακές μικροστενοχώριες, δυσκολίες και κάπως μπερδεμένα οι­κονομικά∙ μαύρος σάκος σημαίνει και πένθος για το θάνατο συγγενικού προσώπου.