Αν φοράτε ωραίο και καινούριο σάκο, θα σας συμβεί μεταβολή τύχης προς το χειρότερο∙ αν φοράτε πλατύ και δυσανάλογο προς το σώμα σας σάκο, θα πέσετε θύματα κλοπής, η οποία θα είναι περισσότερο δυσάρεστη διότι θα σας κλέ­ψουν και πράγματα που δεν ανήκουν σ’ εσάς. Αν ο σάκος που φοράτε είναι πιο στενός από το σώμα σας, να προσέχετε, διότι κάποιος πολύ στενός φί­λος σας ή συγγενής σας σκέφτεται κακά εις βά­ρος σας. Αν νεαρή κόρη βλέπει ότι φορά σάκο αντρικό, θα δοκιμάσει μεγάλες στενοχώριες και θα δει να ματαιώνονται όλα όσα ήλπιζε, ως εκ τού­του θα χύσει πικρά δάκρυα και θα περιέλθει σε μελαγχολία.

Αν κάποια γυναίκα παντρεμένη δει το όνειρο αυτό, θα μοιραστεί με τον άντρα της μεγάλη στενοχώρια, επειδή αυτός θα ατυχήσει στην ερ­γασία του ή θα χάσει τα χρήματά του. Σάκος ανοι­χτού χρώματος σημαίνει πάντοτε σχετική ευπορία και εν μέρει οικογενειακή ευτυχία, όχι όμως σε βαθμό να σας ζηλεύει ο κόσμος∙ αν ο σάκος έχει χρώμα σκούρο, σημαίνει οικογενειακές μικροστενοχώριες, δυσκολίες και κάπως μπερδεμένα οι­κονομικά∙ μαύρος σάκος σημαίνει και πένθος για το θάνατο συγγενικού προσώπου.