Είναι πάρα πολύ καλό όνειρο. Το ρύζι σημαίνει πολλή ευτυχία, χαρά και καλή τύχη. Να περιμένετε αληθινή αγάπη, ειλικρίνεια και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Ο σύντροφος σας, σας αγαπά και σας εκτιμά αφάνταστα. Στην υγεία σας το ρύζι είναι καλό προμήνυμα. Δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα υγείας. Τα οικονομικά σας δε θα σας στενοχωρήσουν αν ονειρευτείτε ρύζι, εκτός και αν το ρύζι του ονείρου σας είναι βρώμικο, αλλοιωμένο ή γεμάτο σκουλήκια, οπότε θα πρέπει λίγο να ανησυχήσετε. Αν δείτε σε όνειρο ρύζι, σημαίνει ότι θα σας συμβεί κάτι από το οποίο πολύ θα ωφεληθείτε∙ αν γυναίκα είναι αυτή που ονειρεύεται, να γνω­ρίζει ότι θα λάβει ευχάριστη επιστολή, την οποία όμως θα κρύψει από τους οικείους της.

Αν δείτε ότι αγοράζετε ρύζι, ευχάριστες ειδήσεις όσον αφορά τις υποθέσεις σας θα έχετε, ενώ οι γυναίκες θα ακούσουν επαίνους και θα είναι αντικεί­μενο θαυμασμού. Το όνειρο είναι καλό και για όσους είναι ασθενείς, οι οποίοι ας περιμένουν σύντομη ανάρρωση. Αν δείτε ότι τρώτε ρύζι, θα έχετε στην οικογένειά σας αφθονία αγαθών, συγ­χρόνως θα απολαμβάνετε την εκτίμηση της κοι­νωνίας· αν όμως το ρύζι που τρώτε είναι ωμό, το όνειρο αυτό είναι σημάδι ότι ο κόσμος σάς φο­βάται· ούτε σας αγαπά ούτε σας σέβεται. Αν δείτε ότι μαγειρεύετε ρύζι για να φάνε άλλοι, σημαί­νει ότι άλλοι θα αναλάβουν να σας υπερασπιστούν για τα λάθη σας, ενώ εσείς θα τη γλιτώσετε φτηνά. Αν δείτε ότι εμπορεύεστε ρύζι, χωρίς στην πραγ­ματικότητα να είναι αυτό το επάγγελμα σας, θα σας συμβεί ευχάριστη περιπέτεια από την οποία θα βγείτε πολλαπλώς ωφελημένος.