Είναι πολύ καλό όνειρο. Ειδικά αυτό το υπέροχο έντονο χρώμα τους, σημαίνει πολλά καλά και γρήγορα. Τα ρουμπίνια σημαίνουν ερωτική επιτυχία και τύχη. Μόνο αν σας χαρίζουν κόσμημα με ρουμπίνια θα πρέπει να λίγο να προσέξετε. Στην υγεία σας όλα προμηνύονται καλά. Αν είστε άρρωστοι θα γίνετε γρήγορα καλά. Στην εργασία σας τα ρουμπίνια σημαίνουν γρήγορη και μεγάλη επαγγελματική εξέλιξη με πολλά κέρδη, είναι πολύ καλό όνειρο.