Αν δείτε στον ύπνο σας Ρώσο, και μά­λιστα συνομιλείτε μαζί του, κάποιος συγγενής σας, ο οποίος διακρίνεται για τον πλούτο και τη δύναμη που απορρέει από το χρήμα, θα τα βάλει μαζί σας, εσείς όμως πρέπει να φροντίσετε να μην τον δυσαρεστήσετε, διότι δε σας συμφέρει κάτι τέτοιο. Αν δείτε ότι συμπλέκεστε με Ρώσο, το όνειρο ση­μαίνει ότι με πολύ ισχυρότερό σας τα έχετε βά­λει, καλύτερα δε να παραιτηθείτε από τον αγώνα, γιατί η εμμονή σας θα σας καταστρέψει. Αν, πάλι, δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε Ρώσος, καλό είναι να εγκαταλείψετε το πείσμα σας, γιατί δε θα σας βγει σε καλό.