Το όνειρο είναι καλό αν δείτε ότι το ρό¬παλο το κρατάτε χωρίς να το μεταχειρίζεστε∙ σ’ αυτή την περίπτωση, σημαίνει ότι έχετε μεγάλη επιρροή σε κάποιους ανθρώπους και δε φοβάστε ότι θα σας προδώσουν αν, όμως, δείτε ότι χρη¬σιμοποιείτε το ρόπαλό σας και χτυπάτε κάποιον, θα συναντήσετε σοβαρή την αντίδραση των εχθρών σας∙ και θα τους νικήσετε μεν, αλλά θα ζη¬μιωθείτε από όλη αυτή την ιστορία. Αν, πάλι, δείτε ότι άλλος χτυπά εσάς με ρόπαλο, έχετε να αντι¬μετωπίσετε δύο μέτωπα: και επίθεση των εχθρών σας και σοβαρή ασθένεια.