Αν αυτός που το βλέπει είναι φίλερ­γος, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχει επικερδή ερ­γασία, και θα ωφεληθεί πολύ απ’ αυτή∙ αν είναι επιστήμονας, σημαίνει ότι άδικα αγωνίζεται, διότι συστηματικά τον κυνηγάει η τύχη του, γι’ αυτό θα αποτύχει σε όλα τα επίπεδα, εκτός κι αν εντοπί­σει από πού προέρχεται αυτή η μεγάλη ατυχία. Αν, τώρα, κάποια γυναίκα δει το όνειρο με τη ρο­κάνα, στην ουσία δε θα έχει γι’ αυτήν καμία ιδιαί­τερη σημασία, πέρα από το ότι θα τα βάλει με κάποια γειτόνισσα της.