Ως επί το πλείστον, το όνειρο αυτό είναι ευχάριστο. Έτσι, αν μεν απλώς δείτε ρόδο ωραίο και ζωηρό, μεγάλη χαρά θα δοκιμάσετε και θα έχετε ερωτικές επιτυχίες πολλές, αν είστε ανύπα­ντρος· αν δείτε ότι το μυρίζετε, θα σας γίνει εν­διαφέρουσα πρόταση γάμου, και μάλιστα από πρό­σωπο που διακρίνεται για το κάλλος του, γενικά δε για τα προτερήματα του, φυσικά και επίκτητα. Αν δείτε ότι σας προσφέρει ρόδο κάποιο άτομο που συμπαθείτε, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας κά­νουν προτάσεις γάμου∙ αν το ρόδο είναι κόκκινο και δροσερό, οι προτάσεις αυτές θα ευοδωθούν, θα αποτύχουν δε αν είναι άχρωμο ή μαραμένο.

Αν δείτε ότι κόβετε ρόδο από την τριανταφυλλιά, σκο­τώνετε με την αδιαφορία σας κάποιον αν δείτε ότι σας αγκυλώνουν αγκάθια τριανταφυλλιάς, το όνειρο δείχνει ότι η αδιαφορία σας αυτή θα πλη­ρωθεί αργότερα, γιατί θα αναπτυχθεί μέσα σας σφοδρό πάθος προς κάποιο πρόσωπο το οποίο δε σκοπεύει να ανταποκριθεί. Αν ονειρευτείτε ότι κρατάτε τριαντάφυλλο και το μαδάτε, θα δο­κιμάσετε θλίψη και στενοχώρια μεγάλη, γιατί μια σχέση που θέλατε να μείνει μυστική θα γίνει γνω­στή στον κόσμο όλο∙ το όνειρο, σ’ αυτή τη μορφή, είναι καλό για τους ασθενείς και σημαίνει ότι την ασθένεια τους την παρακολουθεί με αγωνία μια ψυχή που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη ζωή τους.

Αν δείτε ότι κόβετε πολλά τριαντάφυλλα για να κάνετε ανθοδέσμη, θα λάβετε τρυφερές επι­στολές και θα προκληθείτε να επανασυνδεθείτε με πρόσωπα που θεωρούσατε ότι η σχέση που εί­χατε μαζί τους είχε οριστικά κλείσει. Ρόδο κί­τρινο σημαίνει ζηλοτυπία ανυπόφορη εκ μέρους της αγαπημένης σας∙ ρόδο λευκό σημαίνει ότι θα αναβληθεί η συνάντηση που προσμένετε με τόσο καρδιοχτύπι∙ ρόδο με βαθύ χρώμα προαναγγέλ­λει τον έρωτα ώριμης ή και ηλικιωμένης ακόμη γυναίκας∙ μπουμπούκι ρόδου δείχνει ότι κοπέλα τρυ­φερή και ωραία σας καλοκοιτάζει∙ ανοιχτό και πολύφυλλο ή εκατόφυλλο τριαντάφυλλο σημαίνει ότι σε κάποια χήρα δεν είστε αδιάφορος.