Το ρόδι στον ύπνο σας προμηνύει γενικά καλά γεγονότα. Τα ρόδια στη ροδιά, σημαίνουν ερωτικές εμπειρίες και επιτυχίες αλλά μάλλον προσωρινές. Για αυτό προσέξτε πολύ τον εαυτό σας. Μην ταλαιπωρήστε ψυχικά. Εάν δείτε πως τρώτε τα ρόδια, τότε σας περιμένουν ευχάριστα γεγονότα. Στο θέμα της υγείας σας εάν σας δίνουν ή δίνετε ρόδια να προσέχετε την υγεία σας, κινδυνεύετε! Εάν βλέπετε στο όνειρο σας ρόδια, ολόκληρα ή σπασμένα, τα νέα που θα πάρετε για τη δουλεία σας θα είναι καλά και σας περιμένουν κέρδη. Αν δείτε σε όνειρο ότι τρώτε ρόδια, γρή­γορα θα λάβετε ευχάριστη για σας και τους φίλους σας είδηση· αν τα δείτε απλώς, χωρίς να τα αγ­γίζετε, θα σας γίνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, τις οποίες όμως θα αναγκαστείτε να απορρίψετε∙ αν τα δείτε κρεμασμένα από το δέντρο, για μεν τους άντρες το όνειρο είναι δυσάρεστο∙ αντιθέτως, για τις γυναίκες είναι καλό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα ερωτικά τους.