Αν δείτε σε όνειρο ότι ακούτε ρήτορα, και μάλιστα ευχαριστιέστε από τα λόγια του, να περιμένετε ότι θα υποστείτε τη φλυαρία ανθρώπου που η μόνη δουλειά του είναι να μιλά, και θα χά­σετε ώρες πολύτιμες. Αν δείτε ότι εσείς είστε ρή­τορας, θα αποκτήσετε έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος θα σας φανεί ωφέλιμος σε δεδομένη πε­ρίσταση. Αν γυναίκα δει σε όνειρο ότι ρητορεύει, το όνειρο σημαίνει ότι σε κάποια περίσταση θα φερθεί περισσότερο απ’ όσο πρέπει ελεύθερα, εξαιτίας δε τούτου θα κατηγορηθεί πολύ. Για τους ασθενείς, όμως, το όνειρο είναι πολύ δυσάρεστο προμήνυμα, εκτός αν πάρουν μεγάλες για τη ζωή τους προφυλάξεις.