Αν δείτε ότι έχετε ωραία ελ­ληνική μύτη, σημαίνει ότι θα αποκτήσετε γρήγορα άφθονα πλούτη λόγω της φιλοπονίας και της φιλεργίας σας. Αν δείτε ότι έχετε μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα διπλασιάσουν την περιουσία τους με έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις, για δε τις γυναίκες ότι εί­ναι υπέρ το δέον ζωηρές, και αυτό θα αμαυρώ­σει το όνομά τους. Αν δείτε ότι δεν έχετε μύτη, σημαίνει ότι θα πέσετε θύμα ραδιουργιών, εξαι­τίας των οποίων και η θέση σας και η υπόληψη σας θα τεθούν σε κίνδυνο∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα ανα­κύψουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας∙ αν κάποιος ασθενής δει αυτή την εκδοχή του ονείρου, είναι σημάδι ότι η ασθένεια του θα λάβει άσχημη τροπή, ίσως μάλιστα απει­ληθεί και η ζωή του.

Αν δείτε ότι πάσχει η μύτη σας από συνάχι, ή από κάτι άλλο, το όνειρο είναι ση­μάδι ότι οι εχθροί σας θα σας καταδιώξουν, δε θα βρείτε όμως φίλους να σας υπερασπιστούν αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθεί από το σύζυγο ή τον εραστή της. Δι­πλή μύτη προαναγγέλλει φοβερές σκηνές ζηλοτυ­πίας μεταξύ συζύγων ή εραστών, κάποτε δε και διαζύγια. Μύτη που στάζει αίμα σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ξυλοκοπηθεί τη στιγμή που θα κάνει αποτυχημένη ερωτική εξομολόγηση. Μύτη μελανιασμένη είναι προάγγελος ασθένειας, όχι όμως σοβαρής.