Τα αρωματικά αυτά φυτά στα όνειρα σημαίνουν σημαίνει πάντα λύπη η ρίγανη στον ύπνο σας σημαίνει πίκρα στεναχώρια και λύπες, θα σας πληγώσουν το αγαπημένο σας πρόσωπο.  Στην υγεία σας θα έχετε μικροπροβλήματα ενώ η στεναχώρια λόγω οικονομικών δυσκολιών δε θα σας λείψει.