Αν δείτε ότι πετάτε κάτι που δε σας χρειάζεται, μια περιττή έγνοια θα βγάλετε από πάνω σας, και είστε άξιος συγχαρητηρίων αν ρί­χνετε κάτι το οποίο σας χρειάζεται, το όνειρο εί­ναι καλό, και σημαίνει ότι θα καλυφθεί κάποια ανάγκη σας, για την οποία δείχνατε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιμονή. Αν δείτε να πετάτε φλού­δες καρπών, κουρέλια, γενικά άχρηστα πράγματα, το όνειρο σημαίνει ευόδωση κάποιας υπόθεσης σας την οποία μέχρι τώρα θεωρούσατε χαμένη.