Αν δείτε σε όνειρο να μιλάτε για ρε­τσίνα, να την αγοράζετε, ή απλώς να την εξετά­ζετε, το όνειρο σημαίνει για τις γυναίκες, ιδίως τις νεαρές κοπέλες, ευχάριστες ειδήσεις· επίσης, καλή τύχη και τρυφερότητα στις σχέσεις τους, για δε τους άντρες διασκεδάσεις, απολαύσεις και γε­νικά ζωή χαρούμενη και εύθυμη. Αν δείτε ότι τη ρετσινάτη μεταχειρίζεστε στο κρασί, θα έχετε κά­ποια οικονομική περιπέτεια, ως συνέπεια δε αυ­τής ίσως αντιμετωπίσετε και την απειλή κάποιας ασθένειας.