Αν γέρος δει στον ύπνο του ότι περ­πατά στηριζόμενος σε ράβδο, το όνειρο σημαίνει ότι απόκτησε ήδη στηρίγματα των γηρατειών του∙ αν κάποιος νέος ή κάποια νέα δουν αυτό το όνειρο, σημαίνει ότι έχουν ισχυρούς ανθρώπους που φροντίζουν γι’ αυτούς. Αν δείτε ότι εσείς κρα­τάτε ράβδο, χωρίς όμως και να έχετε την ανάγκη της, μελλοντική ασθένεια θα σας βρει, ή κάποια άλλη αδυναμία. Αν δείτε ότι σας αρπάζουν τη ρά­βδο που κρατάτε, το όνειρο σ’ αυτή την εκδοχή ση­μαίνει ότι από απρονοησία σας θα χάσετε προ­στασία που σας είναι πολύτιμη, ίσως μάλιστα χά­σετε και τη θέση σας, σε τούτο όμως θα φταίτε εσείς και μόνο.

Αν δείτε ότι καταδιώκετε κάποιον και τον χτυπάτε με τη ράβδο σας, ας γνωρίζετε ότι φέρεστε πολύ σκληρά προς τους συγγενείς σας, οι οποίοι, σημειωτέον, έχουν την ανάγκη σας. Αν γυναίκα δει στον ύπνο της ότι στηρίζεται σε ρά­βδο, κάποιο ισχυρό και πλούσιο άτομο τη συμπά­θησε, θα έχει δε αμέριστη τη συμπαράσταση του και την προστασία του∙ ίσως μάλιστα τη ζητήσει σε γάμο. Αν δείτε σε όνειρο ότι έχετε βρει ράβδο στο δρόμο και την πήρατε, φροντίστε να εξασφα­λίσετε την προστασία ισχυρού φίλου σας, διότι μό­νος σας θα είναι αδύνατον να ανταποκριθείτε σε ό,τι θα σας παρουσιαστεί.