Αυτά τα λαχανικά στο όνειρο σημαίνουν στενοχώριες και σοβαρά προβλήματα εκτός και εάν τα καλλιεργείτε τότε θα έχετε ότι επιθυμείτε, αν τρώτε ραπανάκια να προσέχετε την υγεία σας πολύ, ενώ στα εργασιακά σας όπως και να τα δείτε τα ραπανάκια θα έρθετε αντιμέτωπο με πολλούς ανταγωνιστές και πολλά προβλήματα. Αν δείτε σχετικό όνειρο, σημαίνει κε­νές και αστήρικτες ελπίδες, προσωρινή χαρά, μι­κρά και ασήμαντα κέρδη, φιλία παροδική που δια­τηρείται όσο ξοδεύετε και κερνάτε, έρωτα πρό­θυμο μόνο όσο θα αρέσετε, λόγια καλά μπροστά σας και κατηγόριες πίσω σας.

Προσωρινή βελτίωση της κατάστασης για τους ασθενείς, κέρδη από λα­χείο, τελικά όμως θα αποδειχθεί πως η χαρά που πήρατε ήταν ψεύτικη· ακόμη, το όνειρο αυτό ση­μαίνει θάνατο πλούσιου συγγενή ο οποίος δε θα σας θυμηθεί, αλλά θα αφήσει σε άλλον την περι­ουσία του∙ για τους πάσχοντες όμως από χρόνιο νόσημα, το ρεπάνι υποδεικνύει μεγάλη και διαρκή βελτίωση, ίσως και πλήρη θεραπεία∙ για τις κο­πέλες προαναγγέλλει γάμο με ωραίο και υγιή νέο, με τον οποίο θα ζήσουν ζωή ζηλευτή.