Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας ραντί­ζει κάποιος με νερό, το όνειρο είναι καλό, και σημαίνει ότι θα βγει από το νου σας μια κακή σκέψη, η οποία σας βασανίζει και σας κάνει να με­λαγχολείτε. Αν δείτε ότι σας ραντίζουν με μυρω­δικά, αν μεν αυτός που σας ραντίζει είναι άντρας, σημαίνει ότι θα σας φανεί πρακτικά χρήσιμος, και θα σας ανακουφίσει από σπουδαία στενοχώ­ρια∙ αν είναι γυναίκα, θα σας περιβάλει με τρυ­φερή συμπάθεια και θα σας εμπνεύσει σφοδρό έρωτα. Αν δείτε ότι ραντίζετε άντρα με νερό κα­θαρό, θα σας γίνει καλή πρόταση και ίσως έχετε μερίδιο σε κέρδος μεγάλο∙ αν δείτε ότι ραντίζετε γυναίκα, θα την αγαπήσετε παράφορα.