Ο ράφτης συνδέεται με προβλήματα ακόμα και στα όνειρα αν δείτε ότι κάποιος ράφτης σας παίρνει μέτρα για ρούχα προσέξτε τους γύρους σας γιατί κάποιοι από αυτούς θέλουν να σας εκμεταλλευτούν προσέξτε την υγεία σας αν και δε κινδυνεύετε άμεσα ενώ στα εργασιακά σας να περιμένετε οικονομικές δυσκολίες. Αν δείτε στον ύπνο σας το ράφτη σας και μιλάτε μαζί του, να περιμένετε ότι οι υποθέσεις σας δε θα ευοδωθούν ακόμη, θα έχετε στενοχώ­ριες, οι οποίες όμως θα πηγάζουν από δικές σας ενέργειες και επιλογές.

Αν δείτε ότι ο ράφτης σας επιμένει να ζητάει χρήματα, το όνειρο σημαίνει ότι εκτίθεστε σε περιττά έξοδα, εξ αυτού όμως θα έχετε οικογενειακές σκηνές έντονες, γκρίνια και διαρκείς τριβές. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε ράφτης, θα αντιμετωπίσετε οικονομικά προβλή­ματα, θα βρουν δε ευκαιρία οι εχθροί σας να σας εξοντώσουν. Αν στο όνειρό σας δείτε τη ράφτρα σας, το όνειρο σημαίνει οικογενειακές έριδες μεγάλες, συνέπεια των οποίων θα είναι ακόμη και διαζύγιο. Αν δείτε ότι είστε ράφτης, και είστε πράγματι, κάποια προσωρινή ανικανότητα θα σας κρατήσει μακριά από την εργασία σας.