Αν στον ύπνο σας δείτε ότι κρατάτε αναμμένο πυρσό στα χέρια σας, το όνειρο σημαί­νει ότι εξαιτίας σας θα υπάρξει διχόνοια ανά­μεσα στους φίλους σας και στα άλλα μέλη των οι­κογενειών τους, εξ αυτού όμως θα αποκαλυφθεί ο ρόλος σας και θα ρεζιλευτείτε. Αν δείτε ότι άλ­λος κρατά στα χέρια του τον πυρσό, πρέπει να προ­σέξετε, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα σας διαβάλει και θα προσπαθήσει να επωφεληθεί προκαλώντας την εξόντωση σας. Αν δείτε ότι πυρσός καίει μέσα στο σπίτι σας, μεγάλες διχόνοιες και οικογενειακές σκηνές δυσάρεστες θα σας ταλαιπωρήσουν αν δείτε ότι ανάψατε πυρσό, και στο φως που σκορ­πίζει εσείς εργάζεστε αμέριμνος, σημαίνει ότι κά­ποιος εχθρός σάς έχει πλησιάσει, έχει μπει στο στενό σας περιβάλλον και έχει εκμεταλλευτεί την ευπιστία σας για να σπείρει ζιζάνια και να προ­καλέσει αναστάτωση.