Αν στον ύπνο σας δείτε μπροστά σας πυροβόλο, είδηση μεγάλης σπουδαιότητας θα λάβετε, κατόπιν όμως εορτής∙ αν το όνειρο αυτό το δει κόρη ανύπαντρη, ο αγαπημένος της την έχει προδώσει και είναι με άλλη γυναίκα∙ για τις παντρεμένες, το όνειρο σημαίνει ότι ο σύζυγός τους δεν τους είναι πολύ πιστός. Αν στο όνειρό σας ακούτε τον κρότο του χωρίς να το βλέπετε, θα δείτε πρόσωπο το οποίο αποφεύγατε, το οποίο όμως θα σας αναγγείλει κάτι ευχάριστο. Αν δείτε ότι σέρνετε πυροβόλο σαν στρατιώτης, σημαίνει ότι φορτώνεστε με πολύ μεγαλύτερα απ’ όσα αντέ­χετε βάρη, γι’ αυτό και θα αποτύχετε παντελώς.

Αν σκοτώνεστε από πυροβόλο σε πόλεμο, ευχά­ριστο γεγονός θα ακούσετε και θα χαρείτε, και εσείς αλλά και η οικογένειά σας, διότι και την ίδια την ενδιαφέρει. Αν δείτε άλλον να σκοτώνεται μπροστά σας, αν μεν είστε άντρας, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα δεχτείτε σοβαρές και επίμονες πα­ρενοχλήσεις από τους δανειστές σας, ίσως δε και να φυλακιστείτε∙ αν είστε γυναίκα, μεγάλη έχθρα θα ζήσετε από γυναίκες οι οποίες άλλοτε ήταν φίλες σας, τώρα όμως αντίζηλοι σας. Αν ασθε­νής δει στον ύπνο του ότι ακούει πυροβόλο χω­ρίς να το βλέπει, θα προσκαλέσει και νέο για­τρό για την ασθένεια του, ο οποίος θα τον εν­θαρρύνει και θα του δώσει ελπίδες. Ηλικιωμέ­νος, γέρος ή γριά, που βλέπει ότι βάζει φωτιά σε πυροβόλο σημαίνει ότι προσπαθεί να γίνει νέος, δεν το κατορθώνει όμως. Γι’ αυτούς που ταξι­δεύουν σε θάλασσα, η θέα πυροβόλου σημαίνει ότι θα τους βρει τρικυμία, η οποία όμως δε θα είναι επικίνδυνη.