Είναι πολύ καλό όνειρο. Αν δείτε πυροτεχνήματα, να περιμένετε ευτυχία, αγάπη και χαρά. Η επιμονή και η υπομονή σας, επιτέλους θα ανταμειφθούν. Καλή για πολύ καιρό ακόμα θα είναι η υγεία σας, αν δείτε πυροτεχνήματα ενώ στην εργασία σας τα πυροτεχνήματα προμηνύουν κέρδη και επιτυχία σε ότι και αν επιχειρήσετε. Αν δείτε απλώς πυροτεχνή­ματα στον ύπνο σας, και μάλιστα σβησμένα, ση­μαίνει ότι θα μάθετε κάτι κακό που συνέβη σε άσπονδο εχθρό σας, το οποίο πολύ θα σας ευχα­ριστήσει, γιατί αυτός όταν είχε τη δύναμη σας κατέτρεξε και σας έβλαψε. Αν, όμως, τα δείτε να λάμπουν, και το ευχαριστιέστε, μεγάλη ευχαρί­στηση και ηδονή θα αισθανθείτε και στην πραγματικότητα, προσωρινή όμως, θα την εκλάβετε δε ως γεγονός όχι τόσο σπουδαίο όσο θα θέλατε να το παραστήσετε∙

Αν, τώρα, δείτε ότι εσείς ο ίδιος ανάβετε πυροτεχνήματα, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει ότι η φιέστα και η επίδειξη που οργανώνετε είναι ψεύτικες και δε θα πετύχουν, οπότε ας μην κοπιάζετε αδίκως  για τις γυναίκες, σημαίνει ότι οι ελπίδες που στηρίξατε στην εμ­φάνιση και τα λούσα δεν είναι πολύ βάσιμες, και αδίκως υπερηφανεύεστε. Αν δείτε πως κατασκευάζετε πυροτεχνήματα, θα πληροφορηθείτε εί­δηση η οποία θα σας κάνει εντύπωση, εντούτοις θα είναι ψεύτικη, γι’ αυτό πρέπει να είστε υπο­ψιασμένοι και όχι εύπιστοι, γιατί θα βγείτε ζη­μιωμένοι.