Αν δείτε απλώς πύργο στον ύπνο σας, σημαίνει ότι γίνονται πολλές προσπάθειες να σας κάνουν κακό∙ αν, όμως, δείτε ότι μπαίνετε σε πύργο, θα δοκιμάσετε τη λυσσαλέα επίθεση φίλων και εχθρών, γι’ αυτό πρέπει να είστε έτοιμος να τους αντιμετωπίσετε. Αν δείτε ότι χτίζετε πύργο, το όνειρο αποτελεί προειδοποίηση ότι πρέπει να φυλάγεστε από τους αντιπάλους σας, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε συνεννόηση μεταξύ τους, προκει­μένου να πετύχουν συντονισμένες κινήσεις που θα επιφέρουν την ολοκληρωτική σας καταστροφή.