Αν δείτε σε όνειρο τον εαυτό σας με πολύ τριχωτό στήθος, σημαίνει ότι έχετε δύστροπο και κακό χαρακτήρα, δεν μπορείτε να προσαρμοστείτε στις συνθήκες που επικρατούν, οπότε είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν είστε σε θέση να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα σας. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος έχει στήθος τρι­χωτό, και μάλιστα είναι πολύ νέος ή παιδί, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε μπλέξει με κακό άν­θρωπο, του οποίου τη δύναμη δεν έχετε ορθά υπο­λογίσει∙ θα πάθετε, λοιπόν, πολλά και θα υποφέ­ρετε μέχρι τέλους. Αν ένας άντρας δει στον ύπνο του γυναίκα ή νεαρή κόρη με τριχωτό στήθος, το όνειρο είναι πολύ κακό, κυρίως αν όποιος το βλέ­πει ετοιμάζεται να παντρευτεί, γιατί σημαίνει ότι η μέλλουσα σύζυγος του θα είναι πολύ κακιά∙ επί­σης, κακό είναι το όνειρο για τους άντρες που εί­ναι ερωτευμένοι με κάποια γυναίκα∙ η κόρη αυτή φαίνεται πολύ καλή, δεν είναι όμως αυτή η πραγ­ματικότητα, και τα προτερήματα της υπολείπο­νται κατά πολύ των ελαττωμάτων της. Αν δείτε παι­δάκι με τριχωτά στήθη, θα συμβεί κάτι έκτακτο, το οποίο πιθανώς δε θα αφορά μόνο το άτομο σας, αλλά ίσως και την πόλη ολόκληρη.