Αν δείτε ότι σας χτυπάει άλλος με τη γροθιά, και πονάτε, σημαίνει ότι αυ­τός, χωρίς να το θέλει, θα σας ζημιώσει πολύ∙ για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που τις χτυπά θα τις προσβάλει με χυ­δαίο τρόπο∙ αν εσείς χτυπάτε άλλον με τη γροθιά σας, σημαίνει ότι κάποιος θα έρθει και θα σας ζητήσει τη βοήθεια σε στιγμή κατά την οποία έχει απόλυτη ανάγκη από αυτή, εσείς όμως θα την αρ­νηθείτε άνανδρα, πράγμα για το οποίο κάποια μέρα θα τιμωρηθείτε. Αν πυγμαχείτε με άλλον παί­ζοντας, σημαίνει ότι θα σας ζητήσουν δανεικά, τα οποία όμως θα είναι αγύριστα.