Είναι πολύ κακό ονειρικό σύμβολο. Όπως και αν δείτε το πτώμα να περιμένετε δυστυχία και προβλήματα. Το πτώμα μέσα σε φέρετρο είναι ότι χειρότερο. Αν δείτε πτώματα σε πεδίο μάχης  να περιμένετε  πολύ άσχημες μέρες. Στην υγεία σας προσέξτε ειδικά το πτώμα ζώου είναι πολύ κακό σημάδι. Στην εργασία σας το πτώμα ζώου αλλά και το πτώμα ανθρώπου προμηνύουν μεγάλη αποτυχία στο τομέα της εργασίας. Αν δείτε ότι είστε νεκρός, και γίνονται προετοιμασίες για την κηδεία σας, το όνειρο εί­ναι καλό: να περιμένετε είδηση ευχάριστη και σπουδαιότατη για το μέλλον σας, και για την οι­κογένειά σας ακόμη.

Αν δείτε στον ύπνο σας νε­κρό να σας μιλά, σπουδαίο μυστικό σάς βαραίνει και έχετε όρεξη να το πείτε σε κάποιο φίλο ή φίλη σας, καλό όμως είναι να μελετήσετε με προ­σοχή τις κινήσεις σας, γιατί υπάρχει φόβος να το μάθει ο κόσμος όλος. Αν δείτε ότι η σύζυγός σας πέθανε, περιμένετε να βρείτε αγάπη, γαλήνη και καλοσύνη· αν δείτε το πτώμα του μνηστήρα σας, γρήγορα θα γίνει ο γάμος σας· αν είστε άντρας και δείτε το πτώμα της μνηστής σας, να γνωρίζετε ότι επιτέλους οι γονείς σας, οι οποίοι τόσα εμπόδια πρόβαλλαν, θα συγκατατεθούν στο γάμο σας.

Αν δείτε νεκρό τον πατέρα ή τον παππού σας, κλη­ρονομιά θα σας έρθει ή δίκη πολύ δύσκολη θα κερ­δίσετε∙ αν δείτε το πτώμα του παιδιού σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε υγεία, θα λάβετε δε καλές ειδήσεις και θα αποκτήσετε πολλά κέρδη. Αν δείτε ότι υπάρχει ένα πτώμα στο σπίτι σας, δεν μπορείτε όμως να διακρίνετε ποιος είναι, καλή είδηση θα σας έρθει από άγνωστο πρόσωπο. Αυ­τός που βλέπει ότι βρίσκεται μεταξύ πολλών πτω­μάτων θα πάρει πολλά και ανέλπιστα χρήματα∙ αυ­τός που βλέπει ότι τον φιλά πτώμα θα ακούσει αισχρά πράγματα που πολύ θα τον ταράξουν, ή θα ντροπιαστεί για κάτι που θα του συμβεί ενώ­πιον πολλών.