Για το όνειρο αυτό δίνονται πάρα πολ­λές ερμηνείες. Αν, λοιπόν, δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε πτηνά, είτε έχετε είτε δεν έχετε στην πραγματικότητα, μεγάλη χαρά θα δοκιμάσετε για τη σωτηρία συγγενή σας από βέβαιο θάνατο∙ συγ­χρόνως, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ευ­χαρίστηση για κάτι καλό που συνέβη στην οικογένειά σας, και κέρδη μεγάλα θα αποκτήσετε με έντιμο τρόπο. Αν δείτε ότι σκοτώνετε πτηνά στο κυ­νήγι, καλή έκβαση των υποθέσεων σας το όνειρο σημαίνει∙ αν, όμως, δείτε ότι τα σκοτώνετε στην αυλή σας ή κάπου αλλού, μεγάλες ζημιές θα υπο­στείτε και θα μετανοήσετε που έχετε εμπλακεί με κάποιον τρόπο σε θέματα που δε γνωρίζετε∙ για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι με την παγερή αδιαφορία τους έχουν απογοητεύσει κάποιον που έτρεφε αγνό έρωτα για το πρόσωπο τους.

Αν δείτε ότι πυροβολείτε εναντίον πτηνών, αλλά δε βρίσκετε το στόχο, σημαίνει ότι εχθροί σάς καταδιώκουν με λύσσα και θα καταφέρουν τελικά να σας βλά­ψουν. Αν δείτε πολλά πτηνά μαζί να πετούν πάνω από το κεφάλι σας, θα εμπλακείτε σε ατέρμονες δί­κες, όλες δε θα τις χάσετε∙ αν τα δείτε να έρχο­νται όλα προς το μέρος σας, για μεν τους εμπό­ρους το όνειρο αυτό σημαίνει ότι απειλούνται από χρεοκοπία, ας φροντίσουν δε να προλάβουν∙ αν μπορούν το κακό∙ για δε τις γυναίκες σημαίνει ότι θα βρεθούν εκτεθειμένες εξαιτίας της αθωότητας κάποιας φίλης τους.

Αν δείτε πτηνό να σας μιλάει με φωνή και γλώσσα ανθρώπου, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει επιτυχίες και πρόοδο στην εργασία τους, για δε τις γυναίκες ότι θα ακούσουν γλυκιά ερωτική εξομολόγηση και ίσως εν­δώσουν αν βγάζετε φτερά και μεταμορφώνεστε σε πτηνό, για τους υγιείς το όνειρο σημαίνει μεταβολή τύχης στο καλύτερο, για τους ασθενείς γρήγορη ανάρρωση· αν με δίχτυα, με ξόβεργα ή και με τα χέρια σας συλλαμβάνετε πτηνό, για μεν τους ανύ­παντρους σημαίνει ότι θα κατορθώσουν να πα­ντρευτούν το πρόσωπο που αγαπούν, για δε τους παντρεμένους ότι θα γεννήσουν παιδί αρσενικό, θα αποκτήσουν μεγάλη περιουσία, θα έχουν καλό και ευχάριστο ταξίδι, γενικά θα περνούν ευχάριστα απολαμβάνοντας τη ζωή, συγχρόνως όμως θα έχουν και κέρδη.

Αν δείτε ότι έχετε κάποιο πτηνό και σας ψοφάει, το όνειρο είναι δυσάρεστο και για μεν τους ερωτευμένους σημαίνει ότι δε θα κατορ­θώσουν ποτέ να χαρούν τον έρωτα που επιθυμούν να απολαύσουν, για δε τους παντρεμένους γέννηση παιδιού θηλυκού, απώλεια χρημάτων και αναβολή ταξιδιού, γενικά δε δυσάρεστα και ενοχλητικά συμ­βάντα. Αν δείτε ότι πιάνετε πτηνό με την καθο­δήγηση ανθρώπου που έχει πεθάνει προ πολλού, θα έχετε υγεία και ευτυχία, και εσείς και η οικογένειά σας. Αν δείτε ότι πουλί που κυνηγάτε σας ξεφεύγει, θα εγκαταλειφθείτε από το αγαπημένο σας πρόσωπο γρηγορότερα απ’ ό,τι μπορούσατε να πιστέψετε.

Αν δείτε ότι βάζετε πουλί στο κλουβί, για μεν τους ανύπαντρους αναμφισβήτητα σημαί­νει μελλοντικό γάμο, για δε τους παντρεμένους μικρή συζυγική απιστία. Κουκουβάγια, νυχτερίδα και κόρακα αν δείτε στον ύπνο σας, είναι πάντοτε κακό προμήνυμα∙ πτηνά όμως αρπακτικά, γεράκι, γύπα κ.λπ., αν δείτε σημαίνουν κέρδη που έχουν αποκτηθεί με ανέντιμο τρόπο, και για τούτο πλούτη όχι βάσιμα και ασφαλή, που κινδυνεύουν να χα­θούν σε μια μέρα∙ αντιθέτως, μικρά και όμορφα πουλάκια αν δείτε στον ύπνο σας, όπως καρδερί­νες, αηδόνια κ.λπ., σημαίνει ότι έχετε αγαθή καρ­διά και ότι θα ανταμειφθείτε για την καλοσύνη σας.