Όνειρο Ψύλλος

Το όνειρο σημαίνει πάντοτε μεγάλη στε­νοχώρια γι’ αυτόν που το βλέπει, η οποία όμως θα είναι περαστική και δε θα αφήσει κανένα ίχνος. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι πιάνετε ψύλλους, και μάλιστα τους σκοτώνετε, θα δυσαρεστηθείτε με φί­λους σας, αιτία δε είναι η διαγωγή τους, την οποία πάντως εσείς υπολογίζατε διαφορετική.