Το ψυγείο συμβολίζει τη ψυχρότητα, αλλά και την αφθονία των αγαθών. Αν ανοίγετε το ψυγείο και αισθάνεστε κρύο και παγωνιά να περιμένετε ψυχρότητα από το πρόσωπο που αγαπάτε. Οι σχέσεις σας δύσκολα θα επανέλθουν, αν το ψυγείο είναι άδειο τότε  τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Στην υγεία σας το κρύο και η τρεμούλα που ίσως νιώσετε σημαίνουν πως πρέπει να προσέξετε λιγάκι τον εαυτό σας. Στην εργασία σας το άδειο ψυγείο, προμηνύει κακή οικονομική κατάσταση και φτώχεια. Ψυγείο γεμάτο, σημαίνει αφθονία αγαθών και πλούτη, καθώς και επαγγελματική άνοδο.