Το όνειρο αυτό έχει διάφορες ερμηνείες∙ παραδόξως, όλες καλές. Έτσι, αυτός που θα δει ότι πάσχει από ψώρα, αν μεν είναι άντρας, θα παντρευτεί γυναίκα πλούσια και ωραία, αλλά κάπως επιλήψιμου παρελθόντος. Αν δείτε στον ύπνο σας συγγενή σας να πάσχει από ψώρα, ση­μαίνει ότι θα πεθάνει και θα σας αφήσει σπουδαία κληρονομιά, ιδιαιτέρως αν το όνειρο το δει γυ­ναίκα. Αν ονειρευτείτε ότι ολόκληρη πόλη έχει προσβληθεί από ψώρα, το όνειρο σημαίνει ότι θα ανακηρυχθείτε άρχοντας, βουλευτής ή κάτι πα­ρόμοιο, θα ζήσετε δε ευτυχισμένος και τιμημέ­νος. Αν κόρη ανύπαντρη ονειρευτεί ότι έχει προ­σβληθεί από ψώρα, ας συγχαρεί τον εαυτό της, διότι θα της συμβούν αλλεπάλληλα ευτυχή γεγο­νότα, θα καταλήξει δε να γίνει σύζυγος ανθρώ­που πλούσιου και τιμώμενου από όλο τον κόσμο. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι έχουν πιάσει ψώρα τα ζώα σας, σημαίνει ότι αυτά θα διπλασιαστούν, όπως και η περιουσία σας, και θα γίνετε άνθρω­πος ζηλευτός και καλός προστάτης των φτωχών και των πονεμένων. Γενικά, η ψώρα είναι όνειρο καλό, όποιος το δει έχει ελπίδες για ένα καλό μέλλον.