Όνειρο Ψώνια

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγοράζετε διάφορα αγαθά για να τα στείλετε στο σπίτι σας, στενοχώριες υλικές, προσωρινές όμως και περαστικές θα έχετε. Αν δέχεστε διά­φορα αγαθά στο σπίτι σας από άλλον σταλμένα, το όνειρο σημαίνει αφθονία υλική, αλλά και συγ­χρόνως ηθική αναγνώριση, τιμές και δόξες. Αν τα ψώνια εξαφανίζονται κατά τη μεταφορά, ή μέσα από το σπίτι σας, σημάδι ότι οι οικείοι σάς δολιεύονται, γι’ αυτό πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για να τους αποκαλύψετε.