Το όνειρο αυτό επιδέχεται πολλές ερ­μηνείες, ανάλογα με το φαγητό που ψήνετε.