Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε πολύ ψηλότερος απ’ ό,τι πραγματικά είστε, είναι καλό· περίβλεπτη θέση θα σας δοθεί στην κοινωνία, θα τιμηθείτε και θα δοξαστείτε· αν γυναίκα δει ότι εί­ναι ψηλότερη απ’ ό,τι πραγματικά είναι, θα επι­διώξει με κάθε τρόπο να διακριθεί, αλλά θα απο­τύχει οικτρά σ’ αυτή της την προσπάθεια. Ψηλό βουνό ή δέντρο αν δείτε στον ύπνο σας, η ερμη­νεία είναι ανάλογη με αυτή που δίνεται για το βουνό και το δέντρο, οπότε πρέπει να την ανα­ζητήσετε και σ’ αυτά τα λήμματα.