Γενικά είναι θετικό σύμβολο στα όνειρα σας προτρέπει να είστε ειλικρινείς και να εκφράσετε ελεύθερα τα συναισθήματα σας. Μόνο έτσι θα έχετε θετικό αποτέλεσμα έχετε ώριμη σκέψη και θα ευτυχήσετε. Η υγεία σας δε κινδυνεύει ενώ στα εργασιακά σας εάν η ψήφος σας είναι καταστάλαγμα σοβαρών σκέψεων και αποφάσεων να περιμένετε επιτυχίες και κοινωνικές διακρίσεις. Αν όμως ονειρευτείτε ότι ψηφίζετε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη προσέξτε γιατί φαίνεται πως είστε επιπόλαιοι.