Ονειροκρίτης Ψήφος

Γενικά είναι θετικό σύμβολο στα όνειρα σας προτρέπει να είστε ειλικρινείς και να εκφράσετε ελεύθερα τα συναισθήματα σας. Μόνο έτσι θα έχετε θετικό αποτέλεσμα έχετε ώριμη σκέψη και θα ευτυχήσετε. Η υγεία σας δε κινδυνεύει ενώ στα εργασιακά σας εάν η ψήφος σας είναι καταστάλαγμα σοβαρών σκέψεων και αποφάσεων να περιμένετε επιτυχίες και κοινωνικές διακρίσεις. Αν όμως ονειρευτείτε ότι ψηφίζετε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη προσέξτε γιατί φαίνεται πως είστε επιπόλαιοι.