Μόνο για τους τελείως φτωχούς, τους μη έχοντες πού την κεφαλήν κλίναι, είναι καλό το όνειρο αυτό∙ σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η ζωή τους και θα έρθει η ημέρα κατά την οποία θα ευτυχή­σει αυτός που το βλέπει. Καπέλο από ψάθα ση­μαίνει για τις γυναίκες ότι τις θυμούνται συχνά οι φίλες τους.