Όνειρο με ψαροπούλια, όπως κι αν τα δείτε, δεν είναι καλό σημάδι. Σχεδόν πάντοτε σημαίνει κακό, αφορά δε κυρίως τους ναυτικούς και όσους απλώς ταξιδεύ­ουν ή ζουν στην ξενιτιά. Αν, λοιπόν, ταξιδεύετε και δείτε ψαροπούλι, θα συναντήσετε εμπόδια∙ για όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, το όνειρο σημαίνει ότι θα συναντήσουν τρικυμία και το τα­ξίδι σας θα καθυστερήσει. Αν ακούσετε ψαρο­πούλι να κρώζει, θα πληροφορηθείτε θάνατο γνω­στού σας. Αν δείτε ψαροπούλι στη στεριά, να πε­ριμένετε ότι θα αποτύχετε στα σχέδια σας, γιατί αυτά υπερβαίνουν κάθε αρχή και νόμο, σε περί­πτωση δε που θα είχαν ευοδωθεί, η επιτυχία αυτή θα ήταν για σας πρόξενος ανυπολόγιστης ζημιάς. Αν δείτε να σκοτώνετε ψαροπούλι, έχετε αποφύ­γει σοβαρότατο κίνδυνο, ο οποίος θα μπορούσε να απειλήσει την υγεία σας, αλλά και τη ζωή σας ακόμη. Αν δείτε ότι τρώτε ψαροπούλι, θα μάθετε κάτι που αφορά μια φιλία ή αγάπη που είχατε στο παρελθόν.