Με όποιον τρόπο κι αν δείτε αυτό το όνειρο, αν μάλιστα είστε ανύπαντρος, σημαί­νει ότι θα συνάψετε πολύ στενές σχέσεις με γυ­ναίκα η οποία θα γίνει η καταστροφή σας. Εννοεί­ται ότι η ίδια σημασία δίνεται και όταν γυναίκα βλέπει αυτό το όνειρο.