Το όνειρο αυτό αναφέρεται στις σχέσεις σας οι οποίες δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυ­ρία. Κόρη που βλέπει στον ύπνο της ότι αγαπά ψάλτη απειλείται από δυστυχία, καλό όμως είναι να προσέξει.