Αν μεν απλώς το δείτε στον ύπνο σας, σημαίνει ότι την προσωρινή σας χαρά θα ακο­λουθήσει μεγάλη και παρατεταμένη λύπη∙ αν, όμως, δείτε ότι το φοράτε, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι μάταια προσπαθούν να κρύψουν τους σκοπούς τους, γιατί θα αποκαλυφθούν οι πραγ­ματικές προθέσεις τους, προς μεγάλη τους ντροπή∙ για τις γυναίκες είναι αφορμή και προειδοποίηση να πάψουν πλέον να νομίζουν ότι απατώνται και να κρύβουν τα ψεύτικα τους αισθήματα. Αν δείτε στο όνειρό σας να σας προσφέρουν προσωπείο, να έχετε υπόψη σας ότι θα σας γίνουν προτάσεις αθέ­μιτες που θα σας προκαλούν να εξαπατήσετε κά­ποιον άνθρωπο δικό σας, αλλά καλό είναι να τις απορρίψετε, διότι ο δόλος που σας ζητούν να χρη­σιμοποιήσετε θα είναι καταστροφικός για σας τους ίδιους.