Είναι πολύ καλό σημάδι. Όπως και να δείτε τον πρόσκοπο, να περιμένετε κάθε ευτυχία, γάμο, παιδιά και κοινωνική καταξίωση. Εκδρομή προσκόπου, σημαίνει ευχάριστες οικογενειακές στιγμές. Η υγεία σας θα είναι καλή και σταθερή αν δείτε πρόσκοπο. Στην εργασία σας αν δείτε πρόσκοπο, αν είστε σίγουροι για την επιτυχία σας, έχετε διάθεση και κέφι για πολλά.