Δηλώνει την επιθυμία προστασίας και βοήθειας. Αν δείτε ότι εσείς προσεύχεστε θα αντιμετωπίσετε αρκετά προβλήματα και στενοχώριες. Αν άλλοι προσεύχονται, τότε  σας περιμένει η ευτυχία. Αν δείτε ότι προσεύχεστε προσέξτε λίγο παραπάνω την υγεία σας. Στην εργασία σας αν δείτε άλλους να προσέχονται θα έχετε την επιτυχία που ζητάτε.