Αν δείτε ότι προσκαλείστε σε πρό­γευμα, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα λάβετε μέρος σε υπόθεση από την οποία και εσείς αλλά και πολλοί άλλοι θα ωφεληθούν. Για τις γυ­ναίκες γενικά, ειδικά δε για τις ανύπαντρες κο­πέλες, επίσης είναι καλό όνειρο και σημαίνει ότι θα ακούσουν πολλές φιλοφρονήσεις για τα θέλ­γητρα τους και το χαριτωμένο πνεύμα τους, συγ­χρόνως σημαίνει ότι σύντομα θα έχουν κάποια ερωτική εξομολόγηση, στην οποία όμως εκείνες δε θα ενδώσουν.

Αν δείτε ότι σας καλούν και πηγαίνετε σε πρόγευμα, σημαίνει ότι θα χαρείτε και θα διασκεδάσετε, ιδίως αν το πρόσωπο που θα δει το όνειρο είναι παντρεμένη γυναίκα ή ανύ­παντρη κόρη. Αν προσκαλείτε εσείς σε πρόγευμα άντρες, με κάποιον από εκείνους που προσκαλείτε θα έρθετε σε σοβαρή λογομαχία, ίσως μάλιστα σας γίνει θανάσιμη προσβολή∙ αν όμως δείτε ότι προ­σκαλείτε γυναίκες, θα ερωτευτείτε κάποια από αυ­τές, ο έρωτας σας δε αυτός θα αποβεί για σας ολέθριος.

Αν κάνετε λόγο για πρόγευμα στο οποίο δεν προσκληθήκατε, αν μεν το λέτε αδιάφορα χω­ρίς να εκφράζετε λύπη καμιά, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι δεν έχετε αναμειχθεί σε κάτι ελε­εινό και ύποπτο, το οποίο θα πληροφορηθείτε εντός της ημέρας∙ αν, όμως, στο όνειρό σας δεί­χνετε να εκφράζετε λύπη που δε σας κάλεσαν, σημαίνει ότι χάσατε μέσα από τα χέρια σας ευ­καιρία να αποκτήσετε σπουδαία κέρδη.