Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε πρή­ξιμο σε κάποιο μέλος του σώματος σας, λύπες θα σας βρουν, τόσο περισσότερες όσο μεγαλύτερο και κακοηθέστερο είναι το πρήξιμο. Αν δείτε πρη­σμένο το πρόσωπό σας, σε βαθμό που να γίνεται αντιληπτό από όλο τον κόσμο, εχθροί και φίλοι θα μάθουν κάποιο μυστικό σας που δε θα θέλατε να δημοσιοποιηθεί, γι’ αυτό και το κρατούσατε καλά κλειδωμένο μέσα σας.

Αν δείτε ότι είναι πρη­σμένα τα χέρια σας, σημάδι ότι θα αναμειχθείτε σε κάποια επιχείρηση και θα διαχειριστείτε συ­νεταιρικά χρήματα με τρόπο αδιαφανή και ανέ­ντιμο∙ αν δει το όνειρο αυτό γυναίκα, θα κρατή­σει κάποιο αντικείμενο που ανήκει σε φίλη ή γνω­στή της, γι’ αυτό και θα εκτεθεί. Αν δείτε ότι έχετε πρήξιμο στα πόδια, σημαίνει ότι πρέπει να κινη­θείτε πολύ δραστήρια για να υπερασπιστείτε την υπόθεση που έχετε στα χέρια σας. Αν δείτε ότι μεταχειρίζεστε κάποια αλοιφή ή κάτι άλλο για να σας περάσει το πρήξιμο, για μεν τους άντρες το όνειρο αποτελεί ένδειξη ότι όλες τους οι προ­σπάθειες να εδραιώσουν στο περιβάλλον τους τη φήμη του σοβαρού και υπεύθυνου θα αποτύχουν, για δε τις γυναίκες ότι όλες τους οι απόκρυφες πράξεις και τα αισθήματα τους θα γνωστοποιη­θούν σε όλο τον κόσμο.

Αν στο όνειρο δείτε ότι το πρήξιμο που έχετε δε σας πονάει, ούτε σας ενο­χλεί, σημαίνει ότι περιστοιχίζεστε από κόλακες, οι οποίοι κατορθώνουν να εκμεταλλεύονται την ανοησία σας και το φαύλο χαρακτήρα σας. Αν δείτε ότι το πρήξιμο σας έχει απλωθεί τόσο πολύ, ώστε να κινδυνεύετε να πεθάνετε εξαιτίας του, το όνειρο είναι σημάδι μεγάλης θλίψης∙ ίσως μά­λιστα περιπέσετε σε κατάθλιψη. Αν δείτε ότι η ερωμένη σας ή η σύζυγός σας έχει πρήξιμο στο πρόσωπο, κρατάει κάτι κρυφό μέσα της που δε θέ­λει να το μάθετε, καλό δε είναι να προσπαθήσετε με ήρεμο τρόπο να την κάνετε να σας το αποκα­λύψει. Αν δείτε σε όνειρο να παραπονιέστε ότι πο­νάει το πρήξιμο σας, θα λυπηθείτε για τη διαγωγή προσώπου γνωστού σας που θα σας βλάψει.