Αν δείτε στον ύπνο σας ότι παίρνετε προίκα από τη σύζυγό σας, ενώ είστε ανύπαντρος, κάποιο δυστύχημα θα σας συμβεί∙ αν είστε πα­ντρεμένος και δείτε ότι σας δίνουν προίκα, αν μεν πράγματι σας είχε δοθεί, είναι σημάδι κέρδους μεγάλου, γενικά δε το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα δείτε να βελτιώνονται τα οικονομικά σας∙ αν όμως δεν έχετε πάρει προίκα στην πραγματικότητα, στο όνειρό σας όμως δείτε ότι πήρατε, σημαίνει ότι, παρ’ όλες τις προσπάθειες, τα οικονομικά σας δε θα βελτιωθούν εύκολα και η δεινή θέση στην οποία βρίσκεστε θα εξακολουθήσει να σας ανησυχεί.

Αν το όνειρο αυτό, ότι παίρνει δηλαδή προίκα, το δει γυναίκα παντρεμένη που δεν της έδωσαν προίκα όταν παντρεύτηκε, θα υφίσταται συνεχώς τη μομφή του συζύγου της γι’ αυτό, ο οποίος θα της δη­μιουργεί φοβερές σκηνές γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο∙ αν όμως δει ότι έχει προίκα, και πράγματι είχε πάρει όταν παντρεύτηκε, το όνειρο αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη του πόσο έχει υποταχθεί σ’ αυτήν ο σύζυγος της. Κόρη φτωχή που βλέπει στο όνειρο της ότι παντρεύεται και παίρνει προίκα θα ζήσει ευτυχισμένη και θα την αγαπάει ο σύ­ζυγος της, θα απολαμβάνει δε τη γενική εκτίμηση του κόσμου∙ κόρη πλούσια που βλέπει στο όνειρο της ότι προικίζεται πολύ καλά θα κάνει καλό και ευτυχισμένο γάμο∙ αν, όμως, δει ότι παντρεύεται χωρίς προίκα, θα πάρει για σύζυγο άνθρωπο ανά­ξιο αυτής και της οικογένεια της.

Αν πατέρας βλέ­πει στο ύπνο του ότι δίνει στην κόρη του προίκα, ας ησυχάσει για το μέλλον της, γιατί αυτή θα απο­κατασταθεί πολύ καλά, όπως όλοι θα εύχονταν αν, όμως, δει ότι δεν της δίνει προίκα, είναι σημάδι ότι θα παντρευτεί μεν, αλλά όχι όσο καλά θα ήθελε. Αν γυναίκα, παντρεμένη ή χήρα, δει ότι παντρεύει την κόρη της, αν μεν δει ότι την παντρεύει με προίκα, σημαίνει ότι η στενομυαλιά της μητέρας θα κρατά ακόμη για πολύ ανύπαντρη την κόρη∙ αν, όμως, δει ότι την παντρεύει χωρίς προίκα, το όνειρο σημαίνει ότι θα βρεθεί καλός και δραστή­ριος νέος που θα την ερωτευτεί και θα τη ζητή­σει σε γάμο∙ αν δείτε ότι παίρνετε προικιά σε φο­ρέματα, ασπρόρουχα και άλλα αντικείμενα και σκεύη, αν μεν είστε άντρας, σημαίνει ότι θα πα­ντρευτείτε τη γυναίκα που επιθυμείτε, η οποία εί­ναι αντάξια σας.

Αν όμως δείτε ότι ως προίκα παίρνετε οικόπεδα, ή σπίτια, ή γενικά κτηματική πε­ριουσία, σημαίνει ότι θα παντρευτείτε κόρη πλού­σια, επομένως τα βάσανα σας και τα προβλήματα είναι προσωρινά∙ αν για προίκα παίρνετε καράβια και άλλα πλεούμενα, σημαίνει ότι θα παντρευτείτε μακριά από την πατρίδα σας, σε ξένη χώρα και με ξένη γυναίκα, συγχρόνως όμως σημαίνει ότι η περιουσία που θα λάβετε για προίκα θα σπατα­ληθεί πολύ γρήγορα. Αν δείτε ότι διαλύεται το συνοικέσιο σας επειδή δεν υπάρχει πρόθεση να σας δοθεί προίκα, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει ότι δείχνετε πολύ κακό χαρακτήρα, και αυτό θα σας βλάψει σημαντικά∙ για τις γυναίκες, αυτό το όνειρο σημαίνει ότι η μεγάλη τους βιασύνη να παντρευτούν θα χαλάσει πολλά συνοικέσια.