Αν δείτε στον ύπνο σας πρέσβη διερ­χόμενο και τον θαυμάζετε, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι δεν έχουν πρακτικό νου και χάνουν χρόνο και φαιά ουσία σε ζητήματα μηδαμινά και ανώφελα∙ για τις γυναίκες, πάλι, σημαίνει ότι εί­ναι το κεφάλι τους κλούβιο και γεμάτο αέρα, και καλά θα κάνουν να το χρησιμοποιούν περισσότερο συνετά∙ αν δείτε ότι είστε πρέσβης, σημαίνει ότι θα υποστείτε μεγάλα βάσανα, κυρίως θα έχετε οχλήσεις από δανειστές και θα υποστείτε εξευ­τελισμούς και ταπεινώσεις. Κόρη ανύπαντρη αν δει στον ύπνο της ότι παντρεύεται πρέσβη, ας έχει υπόψη της ότι θα παντρευτεί κάποιον άντρα ανί­κανο να τη συντηρήσει∙ αν γυναίκα παντρεμένη βλέπει ότι ο σύζυγος της διορίστηκε πρέσβης, ση­μαίνει ότι αυτός θα καταδιωχθεί για χρέη, ίσως μά­λιστα και να φυλακιστεί.