Τα πράσα σε όνειρο σημαίνουν πάντοτε λογομαχίες και μπερδέματα. Αν, λοιπόν, τα δείτε φυτεμένα απλώς στον κήπο, σημαίνει ότι θα γίνετε μάρτυρας μιας λογομαχίας ξένων προς εσάς προ­σώπων, ίσως μάλιστα σας αναγκάσουν να παρα­στείτε μάρτυρας στο δικαστήριο. Αν δείτε ότι αγο­ράζετε πράσα, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι προτίθενται να συγκρουστούν, και δε φροντίζουν να τακτοποιήσουν με άλλον τρόπο τις διαφορές τους· η ίδια ερμηνεία του ονεί­ρου ισχύει και για τις γυναίκες, οι οποίες δεν εί­ναι διόλου απίθανο να πιαστούν στα χέρια, αν αυτή που θα δει το όνειρο εξακολουθεί να φέρε­ται αδιάκριτα και ασυλλόγιστα. Αν, πάλι, δείτε ότι τρώτε πράσο, θα ανακατευτείτε σε κάποια με­γάλη συμπλοκή, θα είναι δε ευτύχημα αν αφήσετε έγκαιρα το φιλότιμο σας κατά μέρος και τραπείτε σε φυγή, πριν σας τύχει κάτι ανεπανόρθωτο.